Щоб чоловіча сила ніколи не підводила

6 листопада 2013

Проблеми урології та андрології завжди були i будуть актуальними для кожного чоловіка, так як бажання жити повноцінним статевим життям і мати здорових дітей закрiпленi на генетичному рiвнi. Ми зібрали найпоширеніші запитання, якими переймаються чоловіки і попросили відповісти на них лiкаря уролога-андролога клiнiки Медiбор.

На які симптоми слід звернути увагу як на сигнали організму про допомогу i необхiднiсть звернення до уролога?

Уролог лікує захворювання нирок i сечового міхура у чоловiкiв та жінок i захворювання статевої системи у чоловiкiв. Вам необхідно звернутися за консультацією фахівця, якщо Ви виявили у себе хоча б один iз наступних симптомів: болі, свербіж та печіння при сечовипусканні; болі в попереку; болі при статевому акті; виділення з сечовипускального каналу, почервоніння; поява різних новоутворень (папіломи, кондиломи та iншi утворення в області статевих органів); зниження потенції, порушення ерекції; якщо є бажання мати дитину, але зачаття не наступає.

А що, сексуальні розлади, порушення потенції, статеві iнфекцiї — це також до уролога?

Так, в нашій клiнiцi консультує уролог-андролог, який діагностує та лікує еректильну дисфункцiю (iмпотенцiю), чоловіче непліддя, сексуальні розлади у чоловiкiв, захворювання передміхурової залози (простатит, аденома простати); хвороби, що передаються статевим шляхом у чоловiкiв.

А зниження потенцiї: це лiкується чи назавжди?

Невдачi в сексуальному життi чоловiка частiше прийнято називати iмпотенцiєю. Однак, це не зовсiм вiрно. Iмпотенцiєю лiкарi вважають стан, при якому чоловiк за жодних обставин не здатен здiйснити статевий акт. Такi випадки, на щастя, зустрiчаються не так вже й часто. А випадковi або перiодичнi проблеми з ерекцiєю слiд називати еректильною дисфункцiєю — це нездатнiсть чоловiкiв досягти адекватної ерекцiї для здiйснення статевого акту. Цей стан, насправдi, зустрiчається у мiльйонiв чоловiкiв i пiддається лiкуванню при вчасному зверненнi до фахiвця. Останнi дослiдження показали, що у чоловiкiв, старших 40 рокiв, еректильна дисфункцiя в тiй чи iншiй мiрi зустрiчається в 52% випадкiв. Як правило, пацiєнти вiдчувають не лише сексуальну незадоволенiсть, але також страждають вiд важких психоемоцiйних переживань. Саме регулярнi профiлактичнi огляди у лiкаря-уролога дозволяють попередити та своєчасно виявити такi захворювання i пiдiбрати ефективне лiкування.

Зазвичай, при вчасному зверненнi до лiкаря, вiдновлення чоловiчої сили можливе завжди. Але iснує ряд захворювань, при яких для вiдновлення потенції  потрiбно багато сил та часу пацiєнта, i звiсно, лiкаря. Тому краще не затягувати iз зверненням за допомогою.

Якi методи використовуються для лiкування еректильної дисфункцiї, простатиту імпотенції?

Перш нiж визначити метод лiкування, потрiбно дiагностувати точний характер проблеми. Повiрте, що лише на основi результатiв всебiчної дiагностики можливо вiрно встановити причину захворювання та призначити iндивiдуальну схему лiкування. Це можуть бути таблетованi препарати, фiзiотерапiя, психотерапiя, лiкування за допомогою ЛОД-терапiї. Зокрема, в нашiй клiнiцi широко використовуеться апарат ЛОД-терапiї «Барва-Андро» —високоефективний, безболiсний метод лiкування еректильної дисфункцiї, який гарантовано вiдновлює або покращує потенцiю. При лiкуваннi також використовується прямий масаж простати (пальцевий); вiбро- магнiто- та теплостимуляцiя апаратом «Мавiт», що є одним iз найкращих досягнень медичної технiки в областi лiкування простатиту та аденоми простати. Позитивний ефект пiсля першої процедури вiдмiчають 90% пацiєнтiв — зменшується бiль, одразу покращується струмiнь сечі та iн. Завдяки сучаснiй фiзiотерапевтичнiй апаратурi, якою оснащена клiнiка, досягається максимально можливий лiкувальний ефект.

Мене нiчого не турбує, але все одно хотiлося б звернутися за консультацiєю та обстежитися. Скажiть, що входить в урологiчне обстеження?

І це абсолютно правильно, адже пiсля 25 рокiв для кожного поважаючого себе чоловiка вiдвiдування уролога в профiлактичних цiлях має стати нормою. При вiдсутностi скарг у пацiєнта я би радив виконати У3Д сечо-статевої системи (нирок,сечового міхура і простати), загально-клiнiчнi обстеження (загальний аналiз кровi, сечi, глюкоза кровi) та пройти огляд у уролога з пальцевим обстеженням передмiхурової залози. При виявленнi порушень лiкар вкаже на подальше дообстеження. Це можуть бути: нирковi проби, креатинiн, сечовина; цитологiчне дослiдження секрету передмiхурової залози та бактерiологiчне дослiдження сечi, соку простати,сперми з визначенням чутливостi виявлених бактерiй до антибiотикiв; обстеження на iнфекцiї ,що передаються статевим шляхом; аналiз сперми на плiднiсть, обстеження на онкомаркер раку простати (PSA) та багато iнших урологiчних захворювань. В клiнiцi Медiбор доступний весь спектр сучасного урологiчного обстеження.

А чи потрiбне направлення лiкаря, щоб записатися на прийом до уролога?

Отримати консультацiю лiкаря уролога-андролога та пройти весь комплекс iнструментальних та лабораторних обстежень Ви можете абсолютно конфiденцiйно, без налравлення iкаря та довгих очiкувань у черзi, адже прийом ведеться за попереднiм записом. 

< назад