Права та обов'язки пацієнтів 

Додаток 2
до наказу з основної діяльності
01.04.2010 № 4-од

Пацієнт має право:

 1. Отримати консультативну медичну допомогу на належному медичному рівні.
 2. Бути записаним на прийом до лікаря чи проведення досліджень в вільний від прийому інших пацієнтів час.
 3. Ознайомлюватись з порядком обстеження, лікування і ризиком, що має місце при виконанні медичних маніпуляцій/операцій.
 4. Погодитись або відмовитись від запропонованого обстеження або лікування після отримання адекватної інформації про захворювання, його можливі негативні наслідки та ускладнення.
 5. Отримати достовірну і повну інформацію про стан свого здоров’я, у тому числі на ознайомлення з відповідними медичними документами, що стосуються його здоров’я.
 6. На збереження таємниці про стан свого здоров’я, про факт звернення за медичною допомогою, про діагноз, а також про відомості, одержані при медичному обстеженні.
 7. На отримання інформації про імена і професійний статус осіб, які надаватимуть йому медичну допомогу
 8. На отримання інформації про правила відвідування та надання медичних послуг клініки «Медібор».
 9. На отримання інформації про свої права.
 10. На оскарження дій працівників поліклініки, якщо вважає, що його права було порушено.
 11. На уважний, об’єктивний розгляд заяв, пропозицій та скарг, а також на інформацію про результати розгляду.

Пацієнт зобов’язаний:

 1. Своєчасно звертатися за медичною допомогою.
 2. Записатись попередньо в інформаційному центрі або у адміністратора для проведення консультацій спеціалістів або виконання досліджень.
 3. Пацієнт зобов’язується надавати лікарям повну інформацію щодо попередніх захворювань, госпіталізацій та інших питань стосовно стану здоров’я.
 4. Пацієнт зобов’язується додержуватись правил перебування у закладі, плану лікування, виконувати рекомендації і призначення лікаря (за виключенням хворих, у яких є порушення свідомості і (або) розумової діяльності).
 5. В медичній карті пацієнт підписується про ознайомлення з правилами перебування у закладі і зобов’язанням їх виконувати.
 6. Представляти медичному працівнику, що надає консультативну допомогу або проводить дослідження достовірну інформацію про стан власного здоров’я (в тому числі про протипоказання до застосування окремих лікарських засобів), про раніше перенесені та спадкові захворювання.
 7. Дотримуватись правил відвідування та надання медичних послуг клініки «Медібор».
 8. Дотримуватись і виконувати всі приписи та рекомендації лікаря з забезпеченням необхідних умов гігієни.
 9. Не заходити до лікарських кабінетів без попереднього запрошення.
 10. З повагою відноситись до працівників клініки та до інших відвідувачів.
 11. Заощадливо відноситись до майна клініки.
 12. Не смітити в приміщеннях клініки та на навколишній території.
 13. В осінньо-зимовий період залишати свій верхній одяг у гардеробі.
 14. Налаштовувати на території клініки свої мобільні телефони на беззвучний режим.